Design - Graafinen suunnittelu

Internet on ollut intohimoni hyvin pitkään. Ajatus, kuinka ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa ympäri maailmaa, voivat sanoa sanottavansa ja ovat enemmän tai vähemmän tasa-arvoisia tässä "virtuaalimaailmassa", on kiehtova... Ja halusin jättää oman jälkeni.

Olen toiminut graafisena suunnittelijana yli kymmenen vuotta ja työskennellyt myös fleelancerina ja kuvataiteilijana. Työ pitää sisällään kaikenlaista graafista suunnittelua niin digitaaliseen kuin painettuun mediaan. Usein se on visuaalisen viestinnän ja yrityskuvan suunnittelua, alkaen logosta jatkuen käyntikortteihin, websivuston ulkoasuun ja perusmateriaaleihin, kuten kirje-, kirjekuori- ja laskupohjiin sekä PowerPoint-esityspohjiin. Sitten tulevat esitteet, mainokset lehtiin, julisteet ja erilaiset messustandit näytteillepanoa varten...

Multimediaprojektit ovat myös olleet työlistalla; ääntä ja videota yhdistellen tekstiin ja kuviin, käsittäen cd-romppuja, Flash-käyttöliittymiä ja -websivustoja sekä esityksiä laajakankaalle messutarkoituksiin tai asiakasesittelyihin erikokoisilta monitoreilta. Olen tehnyt asiakkaille myös ikoneita/ sovelluskuvakkeita - ja ohjemistoaloituskuvia sekä muunlaisia käyttöliittymämateriaaleja internetiä ja ohjelmistosovelluksia varten.

Suunnittelutyön todellinen hauskuus on siinä, että voi tehdä yhteistyötä niin monenlaisten ihmisten kanssa ja tutustua yritysten ja yhdistysten hyvin erilaisiin toimialoihin.
Referenssejä ammatillisesta osaamisestani olen koonnut omaan Portfolio -sivustoon.


Tutustu Portfolio-sivustoon »